รถเข็น การเรียกเก็บเงิน / วิธีการชำระเงิน สั่งซื้อสมบูรณ์


จำนวน ชื่อรายการสินค้า ราคา
1 Trend Micro Antivirus+ Security 2021, 1 Device 12 mth
ต่ออายุอัตโนมัติ: On |12 Month Subscription

  • Electronic Download
THB0.00
หมายเลขการสั่งซื้อ: 580862732139
รวมทั้งหมด THB0.00
     
 
Close Window Product Information
Trend Micro Antivirus+ Security 2021, 1 Device 12 mth
Trend Micro Antivirus+ Security 2021, 1 Device 12 mth
Product Information for Auto-Renewal

Auto-Renew (also known as automatic renewal or Auto-Renew) is a service offered by Trend Micro via its authorised online retailer, Digital River (Digital River Ireland, Ltd. is the authorised reseller and merchant of products and services offered within the store). For your convenience, it is designed to automatically extend your subscription right before it is due to expire – which means there is no need to renew your subscription manually.
Here are some advantages to stay in Auto-Renewal:
  • Free services with your purchase: We are offering extra services to our Auto-Renewal customers so they can have full benefit of their security protection, free technical services will be omitted, if you uncheck the Auto-Renewal option
  • Continuous protection so that you may never have to worry about your subscription running out before you renew manually
  • Free upgrades whenever a new version of Trend Micro becomes available
  • Peace of mind that your devices are always protected
  • Opt out at any time so that you are always in control of your renewal options

Auto-Renew is a free service. Please choose from the options below:

 
     

Digital River Ireland Ltd., เป็นร้านค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตและผู้ประกอบการค้าการให้บริการอีคอมเมิร์ซสำหรับร้านค้าออนไลน์นี้.