รถเข็น การเรียกเก็บเงิน / วิธีการชำระเงิน สั่งซื้อสมบูรณ์


จำนวน ชื่อรายการสินค้า ราคา
1 Trend Micro Maximum Security 2021, 3 Device 12 Month ต่ออายุอัตโนมัติ?
ต่ออายุอัตโนมัติ: On |12 Month Subscription

  • Electronic Download
SaveTHB522.00
THB1,740.00 THB1,218.00
หมายเลขการสั่งซื้อ: 604281462139
รวมทั้งหมด THB1,218.00
     
 
Close Window Product Information - Auto-Renewal
Trend Micro Maximum Security 2021, 3 Device 12 Month

Product Information for Auto-Renewal

Auto-Renew (also known as automatic renewal or AutoRenew) is a service offered by Trend Micro via its authorised online retailer, Digital River (Digital River Ireland, Ltd. is the authorised reseller and merchant of the products and services offered within the store). For your convenience, it is designed to automatically extend your subscription right before it is due to expire – meaning you do not have to manually renew your subscription.

Auto-Renew is a free service. Please choose from the options below:

-On 12 Month Subscription - THB1,218.00
-Off 12 Month Subscription - THB1,450.00
 
     

Digital River Ireland Ltd., เป็นร้านค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตและผู้ประกอบการค้าการให้บริการอีคอมเมิร์ซสำหรับร้านค้าออนไลน์นี้.